งานถุงกระดาษ

ถุงกระดาษ พิมพ์ด้วยกระดาษชนิดต่างๆ อาจจะมีหลายๆ ขนาด และหลายๆ แบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้า สามารถใส่สินค้าได้สะดวก และช่วยทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ถุงกระดาษยังช่วยเป็นสื่อโฆษณาสินค้าได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อ – การขาย มากยิ่งขึ้น

สนใจสื่อสิ่งพิมพ์ งานถุงกระดาษ